Radio 7
Radio 7 na FB
NestBank

Ciechanowski ratusz zweryfikował wnioski do budżetu obywatelskiego

26 czerwca 2018, 21:35

Ciechanów zweryfikował projekty do budżetu obywatelskiego 2019. Zgłoszono 28 projektów. 21 zyskało pozytywną opinię komisji.

11 z nich to projekty osiedlowe. Jedynie osiedla Aleksandrówka, Aleksandrówka II i Powstańców Wielkopolskich nie przedstawiły swoich propozycji. Natomiast dwa wnioski osiedla Zachód zostały odrzucone przez komisję weryfikacyjną.

Oto lista wniosków:

Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie:

PROJEKTY OSIEDLOWE

BLOKI

1. Łąkowy zakątek na Blokach przy ul. Wyzwolenia, Okrzei i Spółdzielczej

Kosztorys projektu obejmuje uporządkowanie zieleni, stworzenie trawnika na wzór łąki i wprowadzenie nowych nasadzeń. Projektodawca wnioskuje również o montaż elementów malej architektury – ławek bujanych, ławek drewnianych i lamp solarnych.

Koszt: 100 000 tys. zł

Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka

KARGOSZYN

1. Wynajem zadaszenia lodowiska

Kosztorys zakłada wynajem, transport, montaż i demontaż zadaszenia w postaci hali namiotowej. Uchroni to sezonowe lodowisko przed wpływem opadów deszczu, śniegu oraz silnym wiatrem.

Koszt: 60 000 zł

Pomysłodawca: Artur Trzciński

2. Minigolf na Kraszewskiego

Projektodawca wnioskuje o utworzenie na terenach zielonych przy placu zabaw przy ul. Kraszewskiego 12-dołkowego pola do minigolfa z przeszkodami.

Koszt: 100 000 zł

Pomysłodawca: Iwona Trzcińska

KWIATOWE

1. Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Działkowej w obrębie ROD „Śmiecin”

Projekt przewiduje budowę 20 miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Działkowej w obrębie bramy głównej ROD „Śmiecin”. W chwili obecnej działkowcy nie posiadają parkingu przy ogrodzie.

Koszt: 66 000 tys. zł

Pomysłodawca: Michał Kwasiborski

2. Siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Wesołej

Projekt zakłada montaż urządzeń siłowych na terenie istniejącego placu zabaw.

Koszt: 100 tys. zł

Pomysłodawca: Rafał Porębski

PŁOŃSKA

1. Eko-klasa – plenerowe lekcje przy SP nr 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych

Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu przy SP 4 na „Eko-szkołę”, w której prowadzone będą lekcje plenerowe z uczniami tej szkoły. Kosztorys obejmuje modernizację trawnika, ustawienie ławek i stolików, nowe nasadzenia oraz budowę nowych miejsc parkingowych.

Koszt: 100 tys. zł

Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Lena Bąkowska-Koniecka

PODZAMCZE

1. Opracowanie projektów modernizacji ul. Rycerskiej i Zagłoby.

Celem jest opracowanie projektu modernizacji ulicy Zagłoby oraz ulicy Rycerskiej. Projekt obejmowałby wykonanie infrastruktury drogowej: jezdni, pobocza, chodników i oświetlenia.

Koszt: 100 tys. zł

Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski

PRZEMYSŁOWE

1. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie

Projekt zakłada usunięcie wysłużonych i uszkodzonych urządzeń zabawowych oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowo-sprawnościowych.

Koszt: 94 290,57 tys. zł

Pomysłodawca: Małgorzata Rzeczkowska

SŁONECZNE

1. Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie

Założeniem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego trawiastego. Ujęto montaż bramek do piłki nożnej oraz koszy do koszykówki i zestawu słupków do siatkówki wraz z siatkami do badmintona. Kosztorys obejmuje również zakup 10-arowej działki.

Koszt: 99 920 tys. zł

Pomysłodawca: Emil Świszcz

ŚRÓDMIEŚCIE

1. Modernizacja terenu osiedlowego Śródmieście „Nadfosna 3 - 11 Pułku Ułanów Legionowych 10”

Projekt zakłada remont chodnika, ciągów komunikacyjnych i stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych z urządzeniem terenu zielonego pomiędzy blokami przy ul: Nadfosnej 3, 11 Pułku Ulanów Legionowych 8 i 10.

Koszt: 100 tys. zł

Pomysłodawca: Urszula Grotkowska

2. FIGLORAJ – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Ciechanowie

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy MP nr 6, która ma polegać na usunięciu zużytych i zniszczonych sprzętów oraz wyposażenie placu w nowe, bezpieczne zabawki. Celem jest poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw przy przedszkolu.

Koszt: 100 tys. zł

Pomysłodawca: Rafał Michniewicz

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

1. Brzozowy zakątek – skwer sensoryczny

Projekt obejmuje stworzenie skweru sensorycznego przy ul. Palińskiego. Kosztorys zakłada m.in. zagospodarowanie trawnika, nowe nasadzenia, stworzenie nawierzchni sensorycznych, oświetlenie, małą architekturę, zakup budek lęgowych i dzwonków metalowych. Oprócz tego przy skwerze wybudowany byłby parking, fontanna, samoobsługowa stacja naprawy rowerów.

Koszt: 151 670 tys. zł

Pomysłodawca: Jakub Sprusiński

2. Kajaki na Łydyni

Projektodawca wnioskuje o zakup 20 kajaków, 40 wioseł i 40 kapoków oraz przyczepy transportowej na 10 kajaków. Kosztorys obejmuje również oczyszczenie rzeki, uporządkowanie terenu wodowania kajaków (ul. Rybna) oraz ich odbioru (most przy ul. Augustiańskiej), jak również zamontowanie pływających pomostów na początku i końcu trasy oraz elementów małej architektury.

Koszt: 199 100 zł

Pomysłodawca: Paweł Malinowski

3. Reaktywacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej

Głównym założeniem projektu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 roku życia w działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Najważniejszym działaniem MDP będzie poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu ochrony przeciw pożarowej, propagowanie zachowań z nią zgodnych oraz rozwój kondycji fizycznej, poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Kosztorys obejmuje zakup toru przeszkód, zestawu ratownictwa medycznego, zestawu fantomów, tablic edukacyjnych oraz umundurowania MDP.

Koszt: 28 215 zł

Pomysłodawca: Anna Wodzyńska

4. „Zaświeć się na niebiesko” – Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie

Założeniem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączonych z konferencją na temat artyzmu. Miejsce wydarzenia to plac Jana Pawła II i hala sportowa przy ul. Kraszewskiego. W ramach imprezy plenerowej na scenie wystąpią artyści, rozstrzygnięte będą konkursy zaplanowane w ramach obchodów, rozegrany zostanie turniej w piłkę nożną, odbędzie się Niebieski Maraton Zumby. Na placu rozstawione będą stoiska informacyjno-edukacyjne.

Koszt: 30 000 tys. zł

Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak

5. Remont, modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów

Realizacja zadania ma poprawić funkcjonalność oraz bezpieczeństwo sal treningowych. Projekt zakłada remont 3 sal: montaż klimatyzacji i rolet, remont pomostów treningowych, wykonanie zabezpieczeń na grzejniki, malowanie ścian oraz zakup sztang.

Koszt: 198 000 tys. zł

Pomysłodawca: Katarzyna Choroś

6. Nauka i doskonalenie pływania dorosłych i seniorów 60+ posiadaczy Ciechanowskiej Karty Seniora

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń, dotyczących nauki oraz doskonalenia pływania. Utworzone zostaną 3 grupy (szkolenie potrwa 3 miesiące, zorganizowane zostanie w godz. 13.00-15.00). Każdą grupą zaopiekuje się 4 trenerów.

Koszt: 28 440 tys. zł

Pomysłodawca: Teresa Kowalska

7. II Ciechanowski zlot rodzin dzieci z zespołem Downa oraz Gala Niepełnosprawności

Założeniem projektu jest zorganizowanie w marcu 2019 roku II Ciechanowskiego zlotu rodzin dzieci z zespołem Downa oraz Gali Niepełnosprawności. Wydarzenie połączone będzie z obchodami „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie”. W szkołach i przedszkolach zorganizowane zostaną konkursy, których rozstrzygnięcie nastąpi podczas Gali. W ramach imprezy plenerowej na scenie wystąpią artyści, przeprowadzone zostaną m.in. pokazy i szkolenia oraz zajęcia dogoterapii.

Koszt: 20 000 zł

Pomysłodawca: Robert Słupski

8. Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Ciechanowa

Kosztorys projektu zakłada zakup 10 wózków inwalidzkich, 10 par kul łokciowych, 2 par kul pachowych, 10 balkoników, 10 chodzików oraz remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn. Wypożyczalnia mieściłaby się w siedzibie MOPS i zakresem swojego działania obejmowałaby Ciechanów. Czynna byłaby od 8.00 do 16.00.

Koszt: 31 200 tys. zł

Pomysłodawca: Małgorzata Szerszeń

9. Bezpieczna ciechanowianka 4.0 – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia

Wniosek dotyczy przeprowadzenia kolejnej edycji kursu samoobrony dla kobiet (powyżej 16 roku życia). Zajęcia mają na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestniczek, poprawę stanu zdrowia oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa i wiary we własne siły. Oprócz zajęć praktycznych, kurs obejmuje zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologiem, dietetykiem oraz z pierwszej pomocy.

Koszt: 30 tys. zł

Pomysłodawca: Michał Rząsiński

10. Strefa malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych

Projekt obejmuje zakup i montaż 4 plenerowych przewijaków wraz z ławkami. (zlokalizowane byłyby na placu zabaw przy ul. Harcerskiej i Kraszewskiego, na pasażu M. Konopnickiej i przy kąpielisku Krubin) oraz 5 składanych przewijaków w instytucjach publicznych (w Urzędzie Miasta, COEK STUDIO i w halach sportowych).

Koszt: 30 200 zł

Pomysłodawca: Marzena Lentowszczyk

Lista projektów odrzuconych:

1. Tężnia solankowa w Parku Miejskim im. Marii Konopnickiej

Kosztorys obejmuje zagospodarowanie części parku im. M. Konopnickiej poprzez budowę tężni solankowej wraz z małą architekturą.

Koszt: 99 000 tys. zł

Pomysłodawca: Halina Drang

2. Rekreacyjny park międzyosiedlowy

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym, łączącym ul. M.M. Kolbe i Czarnieckiego do ulicy Karola Szymanowskiego oraz utworzenie tam międzyosiedlowego parku z elementami małej architektury i altaną wypoczynkową.

Koszt: 100 tys. zł

Pomysłodawca: Halina Drang

3. Kreatywna strefa gier, miasteczko ruchu drogowego z realizacją zajęć rekreacyjno-sportowych

Projekt dotyczy wykonania na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 miasteczka ruchu drogowego oraz zestawu kreatywnych gier plenerowych. Kosztorys obejmuje również montaż elementów małej architektury oraz przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych.

Koszt: 100 tys. zł

Pomysłodawca: Barbara Chełmińska

4. Połączenie stawów i rozbudowa placu zabaw na Kąpielisku Miejskim „Krubin” w Ciechanowie

Kosztorys projektu obejmuje wykonanie przekopu w celu połączenia dwóch stawów, zabezpieczenie skarp, budowę kładki nad przekopem oraz zakup 6 rowerów wodnych. Projektodawca wnioskuje również o modernizację i rozbudowę istniejącego w tym miejscu placu zabaw.

Koszt: 184 000 zł

Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski

5. Inhalatorium Tężnia

Projekt zakłada budowę inhalatorium atmosferą bogatą w suchy aerozol solny na terenie za halą sportową, w okolicy zbiornika wodnego. W jego skład wchodzi budynek tężni wraz z elementami konstrukcyjnymi oraz infrastrukturą techniczną, odpowiedzialną za wytwarzanie i równomierne rozłożenie aerozolu.

Koszt: 200 000 zł

Pomysłodawca: Artur Trzciński

6. Kanały – reaktywacja zbiornika wodnego

Projekt zakłada modernizację i zagospodarowanie przestrzeni wokół zbiornika wodnego. Projekt podzielony jest na trzy etapy, koszt każdego to 200 tys. zł. W efekcie końcowym wokół zbiornika miałaby powstać polana rekreacyjna z elementami małej architektury, miejsce piknikowe, mostek, szlak pieszo-jezdny. Na zbiorniku znalazłaby się pływająca fontanna. Na wyspie połączonej z brzegiem mostkiem stanęłaby altana.

Koszt: 200 000 zł – I etap

Pomysłodawca: Iwona Trzcińska

7. Wyciąg do wakeboardu na zbiorniku wodnym Kanały

Projekt przewiduje budowę dwumasztowego wyciągu do uprawiania wakebordu (sportu wodnego).

Koszt: 200 tys. zł

Pomysłodawca: Mirosław Ostrowski

Głosowanie rozpoczyna się w poniedziałek.

Zainteresuje Cię również:

Zauważyłeś błąd w tekście? Zaznacz go i
oceń tę wiadomość:
0
0

Teraz na antenie

Poniedziałek z Radiem 7
od 10:00 do 19:05
Poniedziałek z Radiem 7
wiadomości kraj/świat o pełnych godzinach
11:30 Słowo o słowie - porady językowe prof. Bralczyka
12:30 Żyj ekologicznie
14:30 wiadomości lokalne, pogoda
15:30 wiadomości lokalne, pogoda
16:10 Gość Radia 7
16:30 kalendarium historyczne
17:10 Jarmark rozmaitości (powtórka)
17:30 wiadomości lokalne
18:03 sport
18:30 wiadomości lokalne
19:03 sport, pogoda
Ciechanów Inaczej
Sierpc Online
Miasto i Gmina Górzno
Twój news na antenie Radia 7 - zaproponuj temat
Ciechanów Online
infoPrzasnysz.com - przasnyski portal społecznościowo-informacyjny
Mazowsze - serce Polski
Fundacja Ananke

Radio 7 · Mława - 90,8 MHz · Żuromin - 88,0 MHz

© Copyright by
Fundacja Ananke / Media 7 Sp. z o.o. 2012-2018

Wszelkie prawa zastrzeżone.

EMSoft
system portalowy EMSoft CMS
© Michał Skierski 2010-2012